Som bileier har du rett til å velge fritt mellom verksteder og deler når bilen din trenger service eller reparasjon – også i garantitiden. Frittstående verksteder gir deg like god kvalitet på service og deler – ofte til en lavere pris.

FRITT VALG AV BILVERKSTED I NORGE

Velger du et merkeverksted for å være på den «sikre siden» når bilen skal vedlikeholdes i løpet av nybilgarantien? Det trenger du ikke. Du kan selv bestemme hvilket bilverksted du vil bruke, uten å miste garantien. 

Uklare og misvisende garantivilkår kan gjøre deg usikker på om du virkelig har en valgmuligheten når det gjelder valg av bilverksted. Vit at du kan være trygg på denne valgmuligheten, den gir deg ofte rimeligere priser på verkstedtjenester. 

Alle offentlige godkjente verksteder skal oppfylle de nødvendige kvalitetskravene for å vedlikeholde og dokumentere arbeidet på bilen i henhold til garanti. Konkurransereglene pålegger bilprodusent og -importør å gi ut informasjon om dette også til uavhengige verksteder. 

Som bileier har du rett til å velge fritt mellom verksteder og deler når bilen din trenger service eller reparasjon - også i garantitiden.

Samme kvalitet på uavhengige bilverksteder og merkeverksteder 

Offentlig godkjente verksteder kan tilby vedlikehold, reparasjon og tilstrekkelig dokumentasjon i tråd med bilprodusent- og importørs kvalitetskrav. Det er de samme kvalitetskravene som må oppfylles av uavhengige verksteder og merkeverksteder. Alle offentlig godkjente verksteder kan tilby bilprodusentens reservedeler, andre originale reservedeler og reservedeler av tilsvarende kvalitet. 

Bileier har en reell valgmulighet!

Selv om garantivilkår er uklare og gir inntrykk av at du må bruke merkeverksted, skal du likevel kunne bruke andre verksteder som du velger selv. Spør verkstedet du velger om de har kunnskap til å vedlikeholde og dokumentere arbeidet på bilen i henhold til garantien. 

FAKTABOKS

  • Bileier kan bestemme hvilket bilverksted som kan benyttes ved vedlikehold og reparasjoner.
  • Bileier kan bestemme hvilke reservedeler av godkjent kvalitet verkstedet bruker.
  • Alle offentlig godkjente bilverksteder skal tilby vedlikehold, reparasjon og tilstrekkelig dokumentasjon i tråd med bilprodusent og -importørs kvalitetskrav.
  • Alle offentlig godkjente bilverksteder kan tilby bilprodusentens reservedeler, andre originale reservedeler og reservedeler av tilsvarende kvalitet.